Avondje cacoa populisme

Gisteren was er de avond “Eerlijk over chocola” in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Een avondje ouderwets populistisch gepraat door de gebruikelijke sprekers, waarbij de stem van de grotere spelers in cacao nauwelijks gehoord werd. Zodoende werden we getrakteerd op de gebruikelijke roep om wetgeving van Antonie Legal Fountain. De hele zaal lag plat. Verdachtmakingen over de grotere spelers van Sint Henk Jan Beltman van Tony, heilig verklaard, dus de zaal lag plat. En True Price die verkondigde dat bedrijven geen winst moeten maken, maar waarde creëren. De zaal lag plat.

De zaal lag niet plat na de exploratie van ‘professor’ Anna Laven van het KIT over de cacao keten, en ook niet toen ze later genuanceerd inging op de observaties en aantijgingen van Antonie Legal Fountain of Sint Henk Jan. Prof. Anna is daarvoor teveel wetenschapper, en ook te integer denk ik. De zaal lag ook niet plat na de uitleg van Peter d’Angremond van Max Havelaar, ook genuanceerd en derhalve niet de populist die de zaal wilde bejubelen.

Hiermee gaan we de wereld niet redden. Leuk hoor, zo’n populistische cacao feestje nabij de grachtengordel, maar het heeft niets te maken met de verduurzaming van de cacao sector. Dat kan en moet beter!

Posted in Sustainability | Leave a comment

Heilige Koeien

Het artikel in de Groene over Unilever leek mij een bevestiging dat we in Nederland moeten uitkijken dat we bedrijven die sterk zijn in verduurzaming als heilige koeien gaan beschouwen. Want daar lijkt het op. Ik vind Tony Chocolonely een ander voorbeeld. Beide bedrijven, Unilever en Tony, zijn op een soort schavot gehesen en van daaruit communiceren ze hun duurzame ideeën. Ik denk dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten. Of in ieder geval, dat die bedrijven daar niet op zouden moeten wachten. Wat ik zie gebeuren is dat ons kritisch vermogen aan het verdwijnen is zodra het over deze bedrijven gaat. We zijn er trots op, terecht, maar zijn deze bedrijven er nou echt bij gebaat als ze min of meer zonder kritiek door het leven kunnen gaan. Ik snap uit het artikel over Unilever dat ze er bij gebaat zijn als de duurzaamheids vloer omhoog wordt gebracht, zodat ze zelf weer een stap verder kunnen gaan zonder dat dat marktaandeel kost. Maar misschien moet er toch wel minder worden gecommuniceerd door Unilever en Tony, of anders zouden we ze toch ook gewoon kritischer moeten benaderen. Beide bedrijven proberen steeds meer te verkopen, dat is het gangbare business model. We weten ook met z’n allen dat meer wel enigszins opgelost kan worden met hogere productiviteit en kwaliteit, maar er zit een grens aan onze wereld. Dat paradigma is nog niet aangepakt. Tony doet z’n best om de duurzaamste chocolade te produceren, maar is daarmee nog niet duurzaam. De gemiddelde cacao boer verdient nog veel te weinig om een redelijk bestaan te kunnen hebben. Dan maakt het niet uit of er nou Tony op die reep staat of niet. Nee, mij lijkt dat we best mogen applaudisseren voor de inspanningen van Unilever en Tony, maar dat we tegelijkertijd kritisch moeten blijven en ons realiseren dat verduurzamen nog niet duurzaam betekent.  Met een heilig verklaring helpen we de bedrijven niet, en ook niet de wereld.

Posted in Sustainability | Leave a comment

Handleiding Living Wage Made Simple

Nou ja, simpel, maar dan toch wel wat simpeler. De ASN kwam met haar textiel handleiding in het roemruchte blad P+: http://p-plus.nl/magazine/127. Hier probeer ik een link te leggen voor andere sectoren en hier en daar een andere aanpak voor te stellen. ASN doet het perfect, maar het mag wel pragmatischer, anders krijgen we dat voor andere sectoren nooit voor elkaar.

Daar gaat’ie dan:

ASN:

Slag 1: Formuleer eigen  leefbaar loonbeleid

+ Formuleer een eigen visie en beleid.

+ Onderzoek lonen in de eigen keten van uitbesteding.

+ Zet een duidelijk doel uit met een einddatum.

+ Communiceer dit doel in eigen taal van de toeleveranciers en producenten.

+ Laat weten wat de eigen rol bij het behalen van dit doel is.

 

LWS

Stap 1: Formuleer gezamenlijk beleid

+ Formuleer een gezamenlijk leefbaar loonbeleid binnen de sector, dan kunnen er op verschillende plekken meer initiatieven worden ontplooid en kan er ervaring worden opgedaan. En nog belangrijker, dan kan er veel gestructureerder worden proef gedraaid en geleerd van elkaar.

+ Formuleer doelen voor proef projecten. Op dit moment kunnen we onmogelijk voor al leveranciers een doel vaststellen, daarvoor moeten er eerst meer benchmarks zijn en moet duidelijk zijn, op basis van de pilots, hoe je leefbaar loon kunt implementeren. Want dat blijft de grote uitdaging. Berekenen is ‘piece of cake’ vergeleken met de implementatie.

+ Manage de verwachtingen. Leefbaar loon mag relatief makkelijk zijn in te voeren in de textiel, als we het hebben over al die andere producten die warenhuizen en supermarkten voeren wordt de complexiteit exponentieel vermenigvuldigd met een gigantische product/markt matrix. Dus vertel wat de plannen zijn, welke stappen er worden genomen, zonder de suggestie te wekken dat ‘we dit even gaan regelen.’

+ Ga vast nadenken over leefbaar inkomen, Living Income. Dat is het inkomen voor zelfstandige boeren, bijv. in cacao. Daar zijn de  inkomsten waarschijnlijk nog zwaar binnen het minimum loon. Daar helpt geen Tony Chocolonely aan.

 

ASN

Slag 2: Bepaal het loonniveau van de medewerkers

+ Verzamel de werkelijke uitbetaalde lonen, in samenwerking met de

producenten van textiel.

+ Verzamel ook externe bronnen die bepalen hoe hoog ter plaatse een leefbaar zou moeten zijn.

+ Reken uit hoe groot het inkomensgat is tussen het betaalde loon en een leefbaar loon.

 

LWS

Stap 2: Onderzoek het gat en de arbeids factor, werk samen met standaarden

+ Onderzoek Living Wage Gap in landen van productie op basis van ISEAL benchmark of van Wageindicator.org

+ Kijk ook naar de Cost Price Factor (hoeveel van de kostprijs wordt bepaald door arbeid, dat bepaalt in hoge mate hoe zwaar de Living Wage Gap doorrekent aan het begin van de keten en door de keten heen).

+ Trek op met standaarden die leefbaar loon al hebben opgenomen in of gaan opnemen in hun protocollen. Dat kunnen er sneller stappen worden gemaakt en kun je er op aan dat de betaling wordt gecontroleerd.

 

ASN

Slag 3: Sluit het inkomensgat

+  Vergelijk de verschillende initiatieven die een leefbaar loonniveau uitrekenen.

+  Besluit wanneer te starten met toepassing.

+  Kies een initiatief om mee samen te werken.

+  Formuleer een eigen strategie.

+  Controleer de effecten en reacties ter plaatse.

 

LWS

Stap 3: Zoek het low hanging fruit op

+ Ga aan de slag met low hanging fruit aan het begin van de keten: die locaties waar de Living Wage Gap en de Labor Factor Costprice relatief laag zijn. Dan kunnen er sneller oplossingen worden bereikt.

+ Uit “Tea 2020” is ook gebleken dat in sommige situaties leveranciers dik in hun marges zitten en dat een belangrijk deel van de Gap daaruit betaald kan worden.

+ Maak met de sector een plan waarbij je zoveel mogelijk product/markt combinaties probeert te bestrijken.

+ Realiseer lange termijn relaties, want alleen dan zal het ‘lonen’ om aan de slag te gaan met een bepaalde locatie.

 

ASN

Slag 4: Rapporteer de resultaten aan iedereen

+ Organiseer samenwerking met stakeholders in de productielanden.

+ Deel ervaringen met de leefbaar loon-strategie openlijk, zowel in het Engels als in lokale talen.

+ Wees transparant over de wel of niet behaalde resultaten.

+ Monitor de actuele resultaten met het oog op het sluiten van het inkomensgat.

+ Verbeter de strategie als dit nodig is om het geformuleerde doel te bereiken.

 

LWS

Stap 4: Samen de vinger aan de pols houden

+ Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen leverancier, afnemer, vakbonden en overheden. We moeten er niet voetstoots vanuit gaan dat qua investering alle verantwoordelijkheid bij de afnemer ligt.

+ Zorg dat duidelijk is hoe de implementatie verloopt en trek daarin op met de standaarden om voor de consumenten een simpel inzicht te krijgen in de toepassing van leefbaar loon.

+ Wees beducht voor het effect van inflatie. Inflatie zal in de meeste landen binnen afzienbare tijd elke inkomensverhoging te niet doen. Gezien de soms hoge inflatie percentages is het zaak daar nadrukkelijk aandacht aan te besteden.

+ Uiteindelijk zou het OK van standaarden het sein moeten zijn dat het leefbaar loon is bereikt.

 

Posted in Sustainability | Leave a comment

Wet Zorgplicht Kinderarbeid zorgt er voor dat kinderarbeid blijft bestaan

De Tweede Kamer debatteert over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. En een meerderheid denkt er over met dit wetsvoorstel in te stemmen. Aannemen van de wet gaat er voor zorgen dat er meer kinderarbeid blijft bestaan dan zonder de wet. Wat is er aan de hand?

  1. Kinderarbeid is een symptoom, niet een oorzaak.
  2. De oorzaak kan hem natuurlijk zitten in malafide personen of bedrijven, maar waarschijnlijker is dat de oorzaak gevonden moet worden in het inkomensniveau. In Amerika ga je dan bijvoorbeeld meerdere banen nemen, maar in het zuiden komt dat vaak neer op het inschakelen van kinderen om het hoofd boven water te houden.
  3. Bedrijven moeten de hele tijd kiezen op welke thema’s ze zich zullen richten qua verduurzaming. Een wet moet, dus een bedrijf gaat eerst juridisch vaststellen wat dan precies moet en gaat zich daar dan aan proberen te houden. Dat kost capaciteit, veel capaciteit. De berekeningen van Ploumen in deze snijden geen hout, want ze gaat voor het gemak voorbij aan het hele due diligence proces dat er bij komt kijken.
  4. Omdat bedrijven zich natuurlijk aan de wet willen houden ontstaat een race to the bottom, wordt zo veel mogelijk in landen ingekocht waar minder risico wordt gelopen, worden dus leveranciers uit hoge risico landen gemeden, wordt er niet gewerkt aan kinderarbeid in die landen en last but not least, verdwijnt het oplossen van de oorzaak, leefbaar inkomen, volkomen uit beeld.

Ergo, i.p.v. minder arbeid, gaat aannemen van deze wet er voor zorgen dat kinderarbeid blijft bestaan, en er zelf niets meer aan gedaan wordt.

De Kamer moet kiezen: voor minder of meer kinderarbeid. Ik roep de Kamer op om te kiezen voor het aanpakken van de oorzaak, en haar handen niet vuil te maken aan wetgeving die juist het tegenovergestelde gaat bereiken.

Roland Waardenburg

Sustainable Supply Chain Activator

Posted in Sustainability | Leave a comment

De mono Bambi visie van Wakker Dier

Vanmorgen groot op de voorpagina van Trouw: “Actie tegen kiloknaller buurtsuper.” Er wordt verder groots uitgepakt in de Verdieping. Van enig nuancering geen sprake. Het “Commentaar” van de hoofdredactie blijft ten ene male uit. Ik zou van Trouw toch wel verwachten dat ze iets verder zouden kijken dan de bewondering voor een organisatie die met relatief kleine middelen. hoewel, klein, 2,2 miljoen in 2015, veel teweeg brengt. Het zou Trouw wel sieren als ze de organisatie tegen het licht houden en kijken wat nu eigenlijk het wereldbeeld is van Wakker Dier. Dat is blijkbaar zeer beperkt. Een totale focus op dierenwelzijn. En het is prima dat er dat soort organisaties zijn. Maar dan past het toch om de nuancering aan te brengen in de krant. Hoe verhoudt zo’n mono Bambi visie zich tot de andere uitdagingen die er in de wereld spelen. Hoeveel geld en energie gaat hier nu eigenlijk in. Ook van de supermarkten. Zou het niet beter zijn om als krant ook wat kritische vragen te stellen? En zouden supermarkten de oproep kunnen gebruiken om hun eigen beleid te balanceren. Het naar de pijpen dansen van Wakker Dier van de Trouw wakkert de Bambi gevoelens van de lezers zeker aan, maar of we daar de wereld problemen een dienst mee bewijzen? Nee, elke Euro kan maar één keer worden uitgegeven. En dan is er aktie op zijn plaats voor dierenwelzijn, voor vluchtelingen, voor armoede, voor temperatuur stijging. En dat blijf ik missen in de heiligverklaring van Wakker Dier.images

Posted in Sustainability | Leave a comment