Handleiding Living Wage Made Simple

Nou ja, simpel, maar dan toch wel wat simpeler. De ASN kwam met haar textiel handleiding in het roemruchte blad P+: http://p-plus.nl/magazine/127. Hier probeer ik een link te leggen voor andere sectoren en hier en daar een andere aanpak voor te stellen. ASN doet het perfect, maar het mag wel pragmatischer, anders krijgen we dat voor andere sectoren nooit voor elkaar.

Daar gaat’ie dan:

ASN:

Slag 1: Formuleer eigen  leefbaar loonbeleid

+ Formuleer een eigen visie en beleid.

+ Onderzoek lonen in de eigen keten van uitbesteding.

+ Zet een duidelijk doel uit met een einddatum.

+ Communiceer dit doel in eigen taal van de toeleveranciers en producenten.

+ Laat weten wat de eigen rol bij het behalen van dit doel is.

 

LWS

Stap 1: Formuleer gezamenlijk beleid

+ Formuleer een gezamenlijk leefbaar loonbeleid binnen de sector, dan kunnen er op verschillende plekken meer initiatieven worden ontplooid en kan er ervaring worden opgedaan. En nog belangrijker, dan kan er veel gestructureerder worden proef gedraaid en geleerd van elkaar.

+ Formuleer doelen voor proef projecten. Op dit moment kunnen we onmogelijk voor al leveranciers een doel vaststellen, daarvoor moeten er eerst meer benchmarks zijn en moet duidelijk zijn, op basis van de pilots, hoe je leefbaar loon kunt implementeren. Want dat blijft de grote uitdaging. Berekenen is ‘piece of cake’ vergeleken met de implementatie.

+ Manage de verwachtingen. Leefbaar loon mag relatief makkelijk zijn in te voeren in de textiel, als we het hebben over al die andere producten die warenhuizen en supermarkten voeren wordt de complexiteit exponentieel vermenigvuldigd met een gigantische product/markt matrix. Dus vertel wat de plannen zijn, welke stappen er worden genomen, zonder de suggestie te wekken dat ‘we dit even gaan regelen.’

+ Ga vast nadenken over leefbaar inkomen, Living Income. Dat is het inkomen voor zelfstandige boeren, bijv. in cacao. Daar zijn de  inkomsten waarschijnlijk nog zwaar binnen het minimum loon. Daar helpt geen Tony Chocolonely aan.

 

ASN

Slag 2: Bepaal het loonniveau van de medewerkers

+ Verzamel de werkelijke uitbetaalde lonen, in samenwerking met de

producenten van textiel.

+ Verzamel ook externe bronnen die bepalen hoe hoog ter plaatse een leefbaar zou moeten zijn.

+ Reken uit hoe groot het inkomensgat is tussen het betaalde loon en een leefbaar loon.

 

LWS

Stap 2: Onderzoek het gat en de arbeids factor, werk samen met standaarden

+ Onderzoek Living Wage Gap in landen van productie op basis van ISEAL benchmark of van Wageindicator.org

+ Kijk ook naar de Cost Price Factor (hoeveel van de kostprijs wordt bepaald door arbeid, dat bepaalt in hoge mate hoe zwaar de Living Wage Gap doorrekent aan het begin van de keten en door de keten heen).

+ Trek op met standaarden die leefbaar loon al hebben opgenomen in of gaan opnemen in hun protocollen. Dat kunnen er sneller stappen worden gemaakt en kun je er op aan dat de betaling wordt gecontroleerd.

 

ASN

Slag 3: Sluit het inkomensgat

+  Vergelijk de verschillende initiatieven die een leefbaar loonniveau uitrekenen.

+  Besluit wanneer te starten met toepassing.

+  Kies een initiatief om mee samen te werken.

+  Formuleer een eigen strategie.

+  Controleer de effecten en reacties ter plaatse.

 

LWS

Stap 3: Zoek het low hanging fruit op

+ Ga aan de slag met low hanging fruit aan het begin van de keten: die locaties waar de Living Wage Gap en de Labor Factor Costprice relatief laag zijn. Dan kunnen er sneller oplossingen worden bereikt.

+ Uit “Tea 2020” is ook gebleken dat in sommige situaties leveranciers dik in hun marges zitten en dat een belangrijk deel van de Gap daaruit betaald kan worden.

+ Maak met de sector een plan waarbij je zoveel mogelijk product/markt combinaties probeert te bestrijken.

+ Realiseer lange termijn relaties, want alleen dan zal het ‘lonen’ om aan de slag te gaan met een bepaalde locatie.

 

ASN

Slag 4: Rapporteer de resultaten aan iedereen

+ Organiseer samenwerking met stakeholders in de productielanden.

+ Deel ervaringen met de leefbaar loon-strategie openlijk, zowel in het Engels als in lokale talen.

+ Wees transparant over de wel of niet behaalde resultaten.

+ Monitor de actuele resultaten met het oog op het sluiten van het inkomensgat.

+ Verbeter de strategie als dit nodig is om het geformuleerde doel te bereiken.

 

LWS

Stap 4: Samen de vinger aan de pols houden

+ Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen leverancier, afnemer, vakbonden en overheden. We moeten er niet voetstoots vanuit gaan dat qua investering alle verantwoordelijkheid bij de afnemer ligt.

+ Zorg dat duidelijk is hoe de implementatie verloopt en trek daarin op met de standaarden om voor de consumenten een simpel inzicht te krijgen in de toepassing van leefbaar loon.

+ Wees beducht voor het effect van inflatie. Inflatie zal in de meeste landen binnen afzienbare tijd elke inkomensverhoging te niet doen. Gezien de soms hoge inflatie percentages is het zaak daar nadrukkelijk aandacht aan te besteden.

+ Uiteindelijk zou het OK van standaarden het sein moeten zijn dat het leefbaar loon is bereikt.

 

This entry was posted in Sustainability. Bookmark the permalink.

Comments are closed.